Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
noun
goat
Satyr
lão già ấy là một con dê già That old man is a veteraw satyr
chuồng dê goat-fold#Syn
con dê

[dê]
danh từ
goat
lão ấy là một con dê già
that old man is a satyr/an old goat
tính từ
lascivious, lewdGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.