Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cut-in


    Chuyên ngành kinh tế
sự sáp nhập (quảng cáo vào chương trình phát thanh ...)
    Chuyên ngành kỹ thuật
đấu vào
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
đóng (mạch)
ghép vào
    Lĩnh vực: điện lạnh
dụng cụ đóng dòng
    Lĩnh vực: đo lường & điều khiển
giá trị ngắt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.