Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
curmudgeonly
tính từ
thô lỗ, cộc cằncurmudgeonly
[kə:'mʌdʒənli]
tính từ
thô lỗ, cộc cằn


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.