Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
countervail
ngoại động từ
gây tác dụng đối lậpcountervail
[,kauntə'veil]
ngoại động từ
gây tác dụng đối lậpGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.