Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cork-jacket
cork-jacket
['kɔ:k'dʒækit]
danh từ
áo phao, áo bằng li e


/'kɔ:k'dʤækit/

danh từ
áo phao, áo bằng li e

Related search result for "cork-jacket"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.