Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contour-map
contour-map
['kɔntuəmæp]
danh từ
bản đồ đường mức


/'kɔntuəmæp/

danh từ
bản đồ đường mức


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.