Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conniption
conniption
[kə'naivəns]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cơn điên ((thường) conniption fit)


/kə'naivəns/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cơn điên ((thường) conniption fit)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.