Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
confederation
confederation
[kən'fedə'rei∫n]
danh từ
liên minh
liên bang


/kən'fedə'reiʃn/

danh từ
liên minh
liên bang

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.