Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
combinative
combinative
['kɔmbinətiv]
tính từ
kết hợp, phối hợp; có khả năng kết hợp, có khuynh hướng kết hợp


/'kɔmbinətiv/

tính từ
kết hợp, phối hợp; có khả năng kết hợp, có khuynh hướng kết hợp

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.