Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
colembolan
danh từ
(động vật) bộ bọ nhảy (sâu bọ)

tính từ
thuộc bộ bọ nhảycolembolan
[kə'lembələn]
danh từ
(động vật) bộ bọ nhảy (sâu bọ)
tính từ
thuộc bộ bọ nhảyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.