Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coal-gas
coal-gas
['koul'gæs]
danh từ
khí than đá


/'koul'gæs/

danh từ
khí than đá

Related search result for "coal-gas"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.