Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chung cuộc


[chung cuộc]
end; conclusion
Chung cuộc tốt đẹp là coi như mọi sự đều tốt đẹp
All's well that ends well
final
Tỉ số chung cuộc là bao nhiêu?
What's the final score?Final; end


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.