Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chiểuverb
(dùng trong văn hành chi'nh) To take into account, to consider

[chiểu]
động từ
(dùng trong văn hành chính) To take into account, to considerGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.