Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chải chuốtverb
To spruce up, to smarten
không chịu làm gì, chỉ chải chuốt suốt ngày to refuse to do a single turn of work and spend the whole day spucing oneself up
adj
Well-groomed, spruce
hình dáng chải chuốt a spruce figure
ăn mặc chải chuốt to be well-groomed
nói về văn chương) Polished
văn chương chải chuốt a polished style

[chải chuốt]
to spruce up; to smarten oneself
Không chịu làm gì, chỉ chải chuốt suốt ngày
To do nothing but spend the whole day sprucing oneself up
well-groomed; spruce
Hình dáng chải chuốt
A spruce figure
Ăn mặc chải chuốt
To be well-groomed; to dress smartly
(nói về văn chương) polished
Văn phong chải chuốt
A polished styleGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.