Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chĩnh chệnadj
Grand, stately
ngồi chĩnh chện to sit with a grand air
áo quần chĩnh chện grand clothes

[chĩnh chện]
tính từ
Grand, stately
ngồi chĩnh chện
to sit with a grand air
áo quần chĩnh chện
grand clothesGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.