Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
catchpenny
catchpenny
['kæt∫,peni]
danh từ
hàng mã loè loẹt (cốt chỉ bán lấy tiền)
tính từ
loè loẹt, cốt chỉ bán lấy tiền (hàng hoá, tiểu thuyết...)


/'kætʃ,peni/

danh từ
hàng mã loè loẹt (cốt chỉ bán lấy tiền)

tính từ
loè loẹt, cốt chỉ bán lấy tiền (hàng hoá, tiểu thuyết...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.