Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cast/put a spell on somebody
cast/put+a+spell+on+somebody
thành ngữ spell
cast/put a spell on somebody
phù chú cho aiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.