Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
canh tânverb
To renovate (về chính trị, xã hội)

[canh tân]
động từ
To renovate (về chính trị, xã hội); modernize
có đầu óc canh tân
reform-mindedGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.