Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cứng cỏiadj
Firm
thái độ cứng cỏi A firm attitude

[cứng cỏi]
tính từ
Firm, steadfast, unshakable, unflagging, unflinching
thái độ cứng cỏi
A firm attitudeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.