Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cẩm túnoun
Embroidered brocade; very beautiful landscape; very beautiful literature
non sông cẩm tú one's very beautiful homeland

[cẩm tú]
Embroidered brocade
non sông cẩm tú
one's very beautiful homeland
very beautiful landscape; very beautiful literature
refined, elegant, graceful
văn chương cẩm tú
fiction; belles-lettresGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.