Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
câu thúcverb
To bind, to restrain
không bị lễ giáo phong kiến câu thúc not to be bound by feudal morals

[câu thúc]
to bind; to restrain
Không bị lễ giáo phong kiến câu thúc
Not to be bound by feudal moralsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.