Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
butt of the joke
butt+of+the+joke

[butt of the joke]
saying && slang
(See the butt of the joke)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.