Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bubonic plague
bubonic+plague
[bju:'bɔnik,pleig]
danh từ
(y học) bệnh dịch hạch


/bju:'bɔnik,pleig/

danh từ
(y học) bệnh dịch hạch

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bubonic plague"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.