Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bordello
bordello
[bɔ:'delou]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà thổ, nhà chứa


/bɔ:'delou/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà thổ, nhà chứa

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.