Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
block out


    Chuyên ngành kỹ thuật
khoét hốc
ren thô
    Lĩnh vực: xây dựng
tiện rãnh trong


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.