Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blatancy
blatancy
['bleitənsi]
danh từ
tính hay la lối
sự rõ rành rành, sự hiển nhiên


/'bleitənsi/

danh từ
tính hay la lối
sự rõ rành rành, sự hiển nhiên
a blatancy lie lời nói dối rành rành


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.