Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
binaural
binaural
[bi'nɔ:rəl]
tính từ
(thuộc) hai tai
dùng cho cả hai tai(Tech) bằng hai tai

/bi'nɔ:rəl/

tính từ
(thuộc) hai tai
dùng cho cả hai tai


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.