Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
biff/biffy
biff/biffy

[biff/biffy]
saying && slang
washroom, bathroom, the can, the john, the loo
"Is there a biffy on the bus?" "Yes. There, at the back."Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.