Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
biến thếnoun
Transformer
biến thế tăng thế a step-up transformer
biến thế giảm thế a step-down transformer

[biến thế]
(kỹ thuật) transformer
Biến thế tăng thế
Step-up transformer
Biến thế giảm thế
Step-down transformerGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.