Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bevel square


    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: đo lường & điều khiển
ê ke mặt vát
    Lĩnh vực: xây dựng
ê ke xếp
thước nách tà giác


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.