Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bechance
bechance
[bi't∫a:ns]
(từ cổ) xảy đến (với)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.