Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bay màu


[bay màu]
to fade; to lose colour; to discolour
Bay màu sau khi giặt
To fade in the wash
" Bảo đảm không bay màu "
"Guaranteed not to fade"
Cái váy cô ta bay màu sang áo sơ mi của tôi
The colour of her skirt has come off on my shirtFade


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.