Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baseballer
baseballer
['beisbɔ:lə]
danh từ
(thể dục,thể thao) cầu thủ bóng chày


/'beis,bɔ:lə/

danh từ
(thể dục,thể thao) cầu thủ bóng chày


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.