Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bardolatry
bardolatry
[bɑ:'dɔlətri]
danh từ
sự tôn sùng Xếch-xpia


/bɑ:'dɔlətri/

danh từ
sự tôn sùng Xếch-xpia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.