Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
banding


    Chuyên ngành kỹ thuật
sự phân lớp
sự tạo dải
sự tạo dải nhãn
sự tạo diềm
    Lĩnh vực: xây dựng
dây mảnh
    Lĩnh vực: điện lạnh
sự đai quấn băng
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
sự đóng đai
sự phân dải


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.