Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bald cypress
bald+cypress
['bɔ:ld'saipris]
danh từ
(thực vật học) cây bụt mọc


/'bɔ:ld'saipris/

danh từ
(thực vật học) cây bụt mọc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bald cypress"
  • Words contain "bald cypress" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    bụt mọc bách sói

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.