Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
back up
back+up

[back up]
saying && slang
go backwards, drive in reverse
I'll back up the truck so we can load it.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.