Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bachelorhood
bachelorhood
['bæt∫ələhud]
danh từ
đời sống độc thân


/'bætʃələhud/

danh từ
đời sống độc thân


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.