Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bẽadj
Feeling ashamed, put to the blush
hắn bị một phen bẽ mặt he was incidentally put to the blush

[bẽ]
tính từ
feeling ashamed, put to the blush; ashamed, lose face
hắn bị một phen bẽ mặt
he was incidentally put to the blushGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.