Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bẹnoun
Ocrea
Maize, Indian corn

[bẹ]
danh từ
ocrea
spathe (of areca palm leaf); areca (of banana)
maize, Indian corn
cornGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.