Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bắt vạverb
To inflict a fine on (somebody formerly for contravening village or family conventions)

[bắt vạ]
to impose a fine on somebody; to fineGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.