Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bẩm báo


[bẩm báo]
to report and refer to higher level, to speak as an inferior to a superior
việc gì phải bẩm báo lôi thôi
don't go to any trouble reporting and referring anything to higher levelTo report and refer to higher level
việc gì phải bẩm báo lôi thôi don't go to any trouble reporting and referring anything to higher level


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.