Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bình chân


[bình chân]
unruffled, unconcerned, indifferent; insensible
mọi người xôn xao lo lắng, còn anh ta vẫn bình chân
there was a general flurry and concern, but he remained unruffledUnruffled, unconcerned, indifferent
mọi người xôn xao lo lắng, còn anh ta vẫn bình chân there was a general flurry and concern, but he remained unruffled


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.