Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bán thânnoun
Bust; half-length
tượng bán thân a bust
ảnh bán thân a half-length photograph
Bán thân bất toại Hemiplegia

[bán thân]
half-length
ảnh bán thân
Half-length photograph
xem bán mình
Bán thân nuôi miệng
To sell one's body for a livingGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.