Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bác áiadj
Humane
giàu tình bác ái full of humaneness
khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái the freedom, equality and humanity motto

[bác ái]
tính từ
humane
giàu tình bác ái
full of humanity
khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái
the freedom, equality and humanity motto
lòng bác ái
humanity; philanthropyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.