Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
autopilot
autopilot
['ɔ:tə,pailət]
danh từ
máy lái tự động(Tech) bộ lái tự động

/'ɔ:tə,pailət/

danh từ
máy lái tự động

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.