Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
auspicate
auspicate
['ɔ:spikeit]
ngoại động từ
bắt đầu, khai trương (để lấy may cho công việc...)
nội động từ
báo điềm


/'ɔ:spikeit/

ngoại động từ
bắt đầu, khai trương (để lấy may cho công việc...)

nội động từ
báo điềm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.