Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
assailableness
assailableness
[ə'seiləblnis]
danh từ
tính có thể tấn công được


/ə'seiləblnis/

danh từ
tính có thể tấn công được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.