Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arborescence
arborescence
[,ɑ:bə'resns]
danh từ
tính chất cây gỗ


/,ɑ:bə'resns/

danh từ
tính chất cây gỗ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.