Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antimilitarist
antimilitarist
[,ænti'militərist]
tính từ
chống quân phiệt
danh từ
người chống quân phiệt


/'ænti'militərist/

tính từ
chống quân phiệt

danh từ
người chống quân phiệt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.